Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 października 2014 13:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "WSPÓLNY TRAKT"

Dane teleadresowe:

ul. Słowackiego 6 (budynek UMIG Skaryszew)
26-640 Skaryszew
tel. (48) 610 36 51 lub 504 094 459

lgd@wspolnytrakt.pl
www.wspolnytrakt.pl

NIP 7962858801
REGON 141666356

Prezes stowarzyszenia: Teresa Majkusiak

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” zaprasza na bezpłatne doradztwo i konsultacje w sprawach realizacji programu LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na operacje:

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- Odnowa i rozwój wsi

- Małe projekty

Informacje o terminie, miejscu, trybie składania wniosków oraz kryteriach wyboru można uzyskać w biurze LGD „Wspólny Trakt”: osobiście – w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 w godzinach urzędowania biura 700 – 1500, telefonicznie – 48 610 36 51 oraz drogą mailową - lgd@wspolnytrakt.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie