Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2015 09:19 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Stowarzyszenie "Aktywni na Targowej"

Dane teleadresowe:

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
26 - 640 Skaryszew
Numer KRS: 0000533541

NIP: 796-296-65-31
REGON: 360362030

Stowarzyszenie prowadzi działalność od 18 grudnia 2014r.

Skład Zarządu:

1. Małgorzata Góźdź - Prezes Zarządu
2. Teresa Barbara Kornafel - Skarbnik
3. Grażyna Irena Pluszczyńska - Sekretarz


Cel działania organizacji:

1. Pobudzanie społeczności lokalnej do aktywnych działań na rzecz integracji społeczeństwa.
2. Promowanie i kultywowanie tradycji ludowych, podniesienie świadomości na temat wśród młodszego pokolenia.
3. Pogłębianie więzi międzypokoleniowych.
4. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego.
5. Integracja mieszkańców Miasta i Gminy, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
6. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
7. Rozwój pasji i zainteresowań w różnych dziedzinach życia kulturalnego i artystycznego.
8. Stworzenie miejsca integracji społecznej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie