Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 czerwca 2012 15:23 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Stanowiska, Apele


Z A W I A D O M I E N I E

 

 

   Zawiadamiam,  że Rada Miejska w Skaryszewie w dniu 19 czerwca 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XVIII/156/2012 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w miejscowości Bogusławice.

 

 

  Zebranie wyborcze celem dokonania wyboru

 

Sołtysa wsi BOGUSŁAWICE  

 

odbędzie się w dniu  4 lipca /środa / 2012 r.

 

o godz. 19 oo w lokalu sołtysa p.S.Gołębiowskiego. 

 

 

 

    W zebraniu uczestniczyć będą przedstawiciele władz Miasta i Gminy

 

Skaryszew oraz Radny Rady Miejskiej.

 

 

Proszę o udział w zebraniu.

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE

 

/-/ mgr Urszula Gowin

-

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie