Rejestr zmian

13 lipca 2018 15:20 8 dni temu

Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO: Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogusławice w kierunku Grzmucina

Dodanie załącznika [zaproszenie_do_skladania_ofert_remont_nawierzchni_dg_w_mci_boguslawic e.7z] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Marian Ruszkowski

12 lipca 2018 14:32 9 dni temu

Obwieszczenia, Ogłoszenia: Obwieszczenie

Dodanie załącznika [6733232018_siec_wodociagowa_makowiec__32612_11021_11022_obwieszczenie .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Marta Lis-Woźniak

12 lipca 2018 14:30 9 dni temu

Obwieszczenia, Ogłoszenia: Obwieszczenie

Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Marta Lis-Woźniak

12 lipca 2018 13:32 10 dni temu

Przetargi: Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Janów

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7__opis_przedmiotu_zamowienia_dokumentacja_projektowa_pr zed_robot_specyfikacja_techniczna.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Katarzyna Zawadzka-Kupka

12 lipca 2018 13:32 10 dni temu

Przetargi: Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Janów

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_oswiadczenie_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci _do_tej_samej_grupy_kapitalowej.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Katarzyna Zawadzka-Kupka

12 lipca 2018 13:32 10 dni temu

Przetargi: Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Janów

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_wykaz_robot.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Katarzyna Zawadzka-Kupka

12 lipca 2018 13:32 10 dni temu

Przetargi: Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Janów

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_wzor_oswiadczenia_dotyczacego_nie_podleganiu_wykluczen ia_z_postepowania.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Katarzyna Zawadzka-Kupka

12 lipca 2018 13:31 10 dni temu

Przetargi: Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Janów

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__wzor_oswiadczenia_dotyczacego_spelnienia_warunkow_udz ialu__w_postepowaniu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Katarzyna Zawadzka-Kupka

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 42762