Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 stycznia 2017 16:27 | wersja 9 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy

Referat Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy (RIM)

inż. Dorota Albiniak - Kierownik Referatu
Tel.(048) 610 30 89 w.110, pokój nr 10

mgr Marta Lis – Woźniak - Podinspektor
Tel. (048) 610 30 89 w. 131, pokój nr 2
Prowadzi sprawy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

mgr inż. Anna Marszałek - Podinspektor
Tel.(48) 6103 089 w. 116, pokój nr 2a
Prowadzi sprawy w zakresie podziałów nieruchomości oraz zarządzania mieniem komunalnym
Krzysztof Podkowiński - Inspektor
Tel. (48) 6103 089 w. 116 , pokój nr 2a
Prowadzi sprawy w zakresie oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi, odtwarzania pasa drogowego oraz regulowaniem stanu prawnego nieruchomości

Marian Ruszkowski - Inspektor
Tel. (048) 610 30 89 w.117, pokój nr 2b
Prowadzi sprawy w zakresie budowy dróg i transportu publicznego

mgr Katarzyna Zawadzka - Kupka - Podinspektor
Tel. (048) 610 30 89 w.117, pokój nr 2b
Prowadzi sprawy w zakresie pozyskiwania środków unijnych

mgr Krzysztof Rękawik - Referent
Tel. (048) 610 30 89 w.117, pokój nr 2b

mgr inż. Agnieszka Bernaciak - Referent

Tel. (048) 610 30 89 w.117, pokój nr 2bBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie