Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 stycznia 2016 09:59 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Radca Prawny

mgr Marzena Szklarska - Radca Prawny
tel. (48) 610 30 82

Do zadań Radcy Prawnego należy:

1.Opiniowanie przygotowanych przez merytorycznych pracowników, projektów aktów prawnych Rady oraz Burmistrza pod względem formalnym i prawnym.

2.Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych na potrzeby Rady, Burmistrza i pracowników Urzędu, a także gminnych jednostek organizacyjnych.

3.Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Gminę.

4.Opiniowanie przygotowanych przez merytorycznych pracowników, projektów umów i porozumień zawieranych przez Gminę.

5.Opiniowanie przygotowanych przez merytorycznych pracowników, projektów decyzji i postanowień wydawanych przez Burmistrza.

6.Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i organami administracji publicznej oraz innymi organami i instytucjami w sprawach dotyczących działania Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie