Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lutego 2011 12:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

PROTOKÓŁ rozstrzygnięcia konkursu na zadania publiczne w dziedzinie sportu i rekreacji.

1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

2. Opis przedmiotu konkursu: zadania publiczne Miasta i Gminy Skaryszew w dziedzinie

      sportu i rekreacji realizowane w I półroczu 2011 roku oraz całorocznie w zakresie

      - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

      - upowszechnianie sportu i rekreacji.

3. Wartość zamówienia: 165.500 zł

4. Termin składania ofert upłynął w dniu 14 lutego 2011 r. o godz. 1515

Na posiedzeniu jawnym   Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta

  i Gminy Skaryszew Nr 5/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w składzie:

1. -  przewodniczący komisji    Marzena Bienias

2. -  członek                                                          Rafał Karolak

3. -  członek                                                          Sylwia Mosioł

4. -  członek                                                          Dorota Albiniak

5. -  członek                                                          Iwona Kilianek

stwierdziła , że : - konkurs został przygotowany i ogłoszony prawidłowo,

5. Komisja dokonała otwarcia  ofert.

6. Do konkursu zgłosiły się następujące kluby:

1.          UKS „Victoria”

2.          UKS „Promyk” Dzierzkówek

3.          UKS Sołtyków

4.          UKS „Jadarek”

5.          UKS „Olimp”

6.          UKS „Puszczyk” Chomentów

7.          K.S. Skaryszewianka Skaryszew

8.          K.S Chomentów

9.          K.S. Tęcza Kobylany

10.  KS Maków

11.  UKS Modrzew

7.Oferty złożone przez UKS „Victoria” i UKS Promyk nie spełniają warunków określonych

    w ogłoszeniu i nie podlegają rozpatrzeniu.

8. Komisja Konkursowa dokonała wnikliwej analizy przedłożonych ofert konkursowych

      i  postanowiła przeznaczyć  środki finansowe w następujący sposób:

Lp.

Nazwa Klubu

Nr. zadania

Rodzaj pomocy

Kwota dotacji

1.           

UKS „Sołtyków”

5

Powierzenie

1.000zł

2.           

UKS „Jadarek”

2

Powierzenie

3.000zł

3.           

UKS „Olimp”

1,3,8

Powierzenie

8.000zł

4.           

UKS „Puszczyk Chomentów”

5

Powierzenie

1.000zł

5.           

K.S. Skaryszewianka Skaryszew

7

Powierzenie

90.000zł

6.           

LKS Chomentów

7

Powierzenie

34.000zł

7.           

K.S. Tęcza Kobylany

6

Powierzenie

1.000zł

8.           

K.S. Maków

7

Powierzenie

15.000zł

9.           

UKS Modrzew

7

Powierzenie

1.000zł

                            RAZEM

                                                                                      154.000 zł

  8. Na tym protokół zakończono i podpisano:       

1.          ………………………………………

2.          ………………………………………

3.          ………………………………………

4.          ………………………………………

5.          ………………………………………

Skaryszew  23 luty 2011 rok

                                                                                                                                                ZATWIERDZAM

                                          BURMISTRZ

                                            MIASTA I GMINY

                                                                  SKARYSZEW                                         

                                        mgr Ireneusz Kumięga

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie