Wybory Samorządowe

Wybierz rok

Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie

Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie z dnia 12 września 2018r.

Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie

Uchwała Nr 2-2018 Miejskiej Komisji Wzborczej w Skaryszewie z dnia 12 września 2018r.

Dyżury Komisji Wyborczej

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych Komisji Wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz d.s ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz w wyborach wójtó, burmistrzów i prezydentów...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Informacja dot. wskazania miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 22 sierpnia 2018r.

Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu

Informacja dot. zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych