Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała nr: XXXV/327/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018r

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy

Uchwała nr: XXXV/324/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018r

w sprawie "Programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2018r.