Wybory Samorządowe

Wybierz rok

Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu

Informacja dot. zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 87/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia zasad sprawdzenia czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkiwania na obszarze Gminy Skaryszew. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r. , 594 j.t. ) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z 5 stycznia 2011...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 29 sierpnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 29 sierpnia 2014 r. Na podstawie art.422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz.112, z późn.zm.)oraz Uchwały Nr XXII/214/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skaryszew na okręgi wyborcze podaję do publicznej...