Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki Nr 251 o powierzchni 0,1000ha, położonej w miejscowości Chomentów Szcygieł, z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw oraz wiaty przy boisku trawiastym.

Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu za rok 2018 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat nieruchomości Nr 88/5 o pow. 0.2800ha, położonej w Hucie Skaryszewskiej, stanowiącej własność Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia na okres od 15.04.2018r. do 30.09.2018r. części nieruchomości nr 1055/4, położonej w miejscowości Skaryszew, stanowiącej własność Gminy Skaryszew, pod usytuowanie ogródka piwnego

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1591/3, położonej w Skaryszewie, będącej własnością Gminy Skaryszew, stanowiącej powierzchnię 25m2

Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 marca 2018 r.

W sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą p. Joanny Sowy na stanowisku urzedniczym - w Referacie Organizacyjno-Społecznym.

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 marca 2018 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2018 roku na terenie miasta i gminy Skaryszew"

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 lutego 2018 r.

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.