Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 czerwca 2018 r.

W sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie

Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 maja 2018 r.

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 maja 2018 r.

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie.

Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 maja 2018 r.

W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie.

Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 24 maja 2018 r.

W sprawie ustalenia terminów przerw pracy Samorządowego Przedszkola im. S. Gabrieli Sporniak i oddziałach przedszkolnych Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie 32_2018

Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 maja 2018 r.

W sprawie zmian w planie wydatków budżetu; w tym wydatków majątkowych na rok 2018

Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 kwietnia 2018 r.

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury.

Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia na okres od 10.05.2018 r. do 31.08.2018 r. części nieruchomości nr 1055/4, położonej w miejscowości Skaryszew, stanowiącej własność Gminy Skaryszew, pod usytuowanie ogródka konsumpcyjnego

Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektorów: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie oraz Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Skaryszewie