Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 sierpnia 2018 r.

W sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w przedmiocie projektu: Program współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy Skaryszew na rok 2019

Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 sierpnia 2018 r.

W sprawie ogłoszenia konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz konkursu na „Najładniejsze stoisko dożynkowe” podczas Dożynek Parafialno-Gminnych w dniu 2 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 czerwca 2018 r.

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek Nr 200/1 o powierzchni 0.0156ha i Nr 391/3 o pow. 0,0349ha, położonych w miejscowości Maków Nowy z przeznaczeniem pod ciągi komunikacyjne.

Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 lipca 2018 r.

W sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza / Host Nation Support - HNS w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew i określenia zasad jego funkcjonowania.

Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2018 r.

W sprawie wygaszenia upoważnienia dla Pani Sylwii Mosioł pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 lipca 2018 r.

W sprawie upoważnienia Pani Karoliny Piwońskiej pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 lipca 2018 r.

Zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start

Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: " remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska - Wólka Twarogowa"