Wybory Samorządowe

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 91 Wojewody mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy