Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała nr: XXXVII/351/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 czerwca 2018r

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Odechowcu udziału w wysokości 2/3 do nieruchomości, podlegającej odpłatnemu nabyciu przez Gminę SWkaryszew położonej w miejscowości Odechowiec oznaczonej w ewidencji gruntów nr 577/3 o pow. 0,0391 ha.

Uchwała nr: XXXVII/349/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 czerwca 2018r

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r.

Uchwała nr: XXXVII/348/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 czerwca 2018r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skaryszew za 2017 rok.

Uchwała nr: XXXVII/347/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 czerwca 2018r

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2018-2025