Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 września 2010 12:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o granicach okregów wyborczych

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

z dnia 27 września 2010 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm.) informuję, iż Rada Miasta i Gminy uchwałą Nr XXVII/310/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Miasta i Gminy w Skaryszewie oraz Uchwałą Nr XXXVII/280/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Skaryszew na okręgi wyborcze utworzyła okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Skaryszewie, których numery, granice oraz liczba wybieranych w nich radnych przedstawia się następująco:

Numer  okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego 

Liczba

wybieranych

radnych
                   

1.

Miasto:        Skaryszew.

5

2.

Sołectwa: Makowiec, Sołtyków, Maków Nowy.

2

3.

Sołectwo: Maków.

1

4.

Sołectwa: Bogusławice, Janów, Kazimierówka, Wymysłów.

1

5.

Sołectwa: Odechowiec, Kłonowiec Koracz, Kłonowiec Kurek.

1

6.

Sołectwa: Odechów, Miasteczko, Grabina, Niwa Odechowska.

1

7.

Sołectwa: Kobylany, Edwardów, Wólka Twarogowa, Huta Skaryszewska

1

8.

Sołectwa: Zalesie, Anielin, Tomaszów, Dzierzkówek Stary, Dzierzkówek Nowy.

1

9.

Sołectwa: Modrzejowice, Antoniów, Podsuliszka, Bujak, Wilczna.

1

10.

Sołectwa: Gębarzów, Gębarzów Kolonia, Chomentów Puszcz, Chomentów Szczygieł, Chomentów Socha.

1

Siedziba Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej : Urząd Miasta i Gminy


w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, pokój Nr 27, tel. /48/ 610-30-82 w. 38

 

B U R M I S T R Z
M I A S T A I G M I N Y

  Ireneusz Kumięga 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie