Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Bieżące

 1. 18 sierpnia 2017 10:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/17
  dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego
  na działkach nr ewid: 79/1, 82, 488, 486, 397, 392, 391, 390, 389, (…)

  przeczytaj całość »

 2. 10 sierpnia 2017 08:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji nr 17/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  dla zamierzenia: nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim centrum aktywności lokalnej na (…)

  przeczytaj całość »

 3. 6 lipca 2017 15:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 29.06.2017r. o wydaniu decyzji ZRID nr 1301.2017 z dnia 28.06.2017r. na budowę drogi gminnej - bez przejazdu (ślepa) w m-ci Kłonowiec Koracz

  Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 29.06.2017r. o wydaniu decyzji ZRID nr 1301.2017 z dnia 28.06.2017r. na budowę drogi gminnej - bez przejazdu (ślepa) w m-ci Kłonowiec Koracz

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art.11a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z póź. zm. ) oraz art. 49 ustawy (…)

  przeczytaj całość »

 4. 30 czerwca 2017 14:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.2017.783) oraz Uchwałą Nr 57/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji (…)

  przeczytaj całość »

 5. 26 czerwca 2017 12:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  wsprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działce
  nr ewid: (…)

  przeczytaj całość »

 6. 12 czerwca 2017 15:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  INFORMACJA

  INFORMACJA

  Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że ww dniu 08.06.2017 r. do Urzędu Miasta i Giny w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 16 lipca 2017 r.

  przeczytaj całość »

 7. 5 czerwca 2017 15:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 29 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID na budowę drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Kłonowiec Koracz

  Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 29 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID na budowę drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Kłonowiec Koracz

  Na podstawie art. 11a ust. 1, 3 i art. 11 d ust. 5, 6 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz­nych (Dz. U. 2015.2031, j.t. z późn. zm. ) oraz art. 49 i 61 § 1 (…)

  przeczytaj całość »

 8. 5 czerwca 2017 15:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 30 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID na budowę drogi gminnej - bez przejazdu w miejscowości Kłonowiec Koracz

  Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 30 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID na budowę drogi gminnej - bez przejazdu w miejscowości Kłonowiec Koracz

  Na podstawie art. 11a ust. 1, 3 i art. 11 d ust. 5, 6 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz­nych (Dz. U. 2015.2031, j.t. z późn. zm. ) oraz art. 49 i 61 § 1 (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie