Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2011

 1. 9 lutego 2012 13:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Uchwała

  Uchwała Nr XIV/122/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017

  Uchwała Nr XIV/122/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017

  Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U (…)

  przeczytaj całość »

 2. 9 lutego 2012 13:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Uchwała

  Uchwała Nr XIV/121/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r.

  Uchwała Nr XIV/121/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ustawy z (…)

  przeczytaj całość »

 3. 17 stycznia 2012 11:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  Uchwała Nr XIV/118/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

  Uchwała Nr XIV/118/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

  UCHWAŁA Nr XIV/118/2011
  (…)

  przeczytaj całość »

 4. 17 stycznia 2012 11:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  Uchwała Nr XIV/120/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XV/120/2004 z dnia 28 czerwca 2004r. dotyczącej nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Sołtyków.

  Uchwała Nr XIV/120/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XV/120/2004 z dnia 28 czerwca 2004r. dotyczącej nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Sołtyków.


  (…)

  przeczytaj całość »

 5. 17 stycznia 2012 10:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  Uchwała Nr XIV/119/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwał: Miejskiej Rady Narodowej Nr 9/60 z dnia 11 maja 1960r. i Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skaryszewie Nr XXII/59/82 z dnia 5 listopada 1982r. dotyczących nadania nazw ulic na terenie miasta Skaryszew

  Uchwała Nr XIV/119/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwał: Miejskiej Rady Narodowej Nr 9/60 z dnia 11 maja 1960r. i Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skaryszewie Nr XXII/59/82 z dnia 5 listopada 1982r. dotyczących nadania nazw ulic na terenie miasta Skaryszew

  UCHWAŁA NR XIV/119/2011
  (…)

  przeczytaj całość »

 6. 17 stycznia 2012 10:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XIV/117/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  Uchwała Nr XIV/117/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  UCHWAŁA Nr XIV/117/2011
  (…)

  przeczytaj całość »

 7. 17 stycznia 2012 10:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr V/27/2011Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 luty 2011 r.w sprawie zapewnienia właściwej organizacji jarmarku końskiego zwanego „ WSTĘPY” odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.

  Uchwała Nr V/27/2011Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 luty 2011 r.w sprawie zapewnienia właściwej organizacji jarmarku końskiego zwanego „ WSTĘPY” odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.

  U C H W A Ł A Nr V / 27/ 2011

  (…)

  przeczytaj całość »

 8. 17 stycznia 2012 10:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  Uchwała Nr XIV/115/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz ustalenia form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skaryszew.

  Uchwała Nr XIV/115/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz ustalenia form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skaryszew.

  UCHWAŁA Nr XIV/115/ 2011
  (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie