Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 czerwca 2016 09:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja w zakresie udzielonych ulg umorzeń za 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzeń kwoty i przyczyn umorzenia za 2015 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie