Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 października 2014 14:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o granicach obwodów głosowania

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE

z dnia 14 października 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1, art.61a, 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) - p o d a j ę do wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Skaryszew Uchwałą Nr XXV/254/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Skaryszew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (zm. Uchwałą Nr XXXV/357/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 31 marca 2014r.) w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.:

Nr

obwodu

Nr

okręgu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

1.

4.

5.

Miasto Skaryszew – ulice:

- A.Mickiewicza, B.Chrobrego, H.Sienkiewicza, M.Skłodowskiej-Curie, B. Piaseckiego, Radomska, Rynek, S.Staszica, S.Żeromskiego, Targowa.

- Cicha, F.Chopina, I.Krasickiego, J.Malczewskiego, Młynarska, Partyzantów, Podolszyny, Polna, W.Witosa, Zachodnia.

- A.Asnyka, Dzierzkowska, Gajowa, J.Matejki, K.S.Wyszyńskiego, M.Konopnickiej, M.Kopernika, Przyleśna, Szkolna, Twarogowa, W.Reymonta, Wojska Polskiego, Zielona.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaryszewie

ul. Wojska Polskiego 5

(Komisja właściwa do ustalenia wyników głosowania korespondencyjnego)

2.

2.

3.

12.

Miasto Skaryszew - ulice:

- Akacjowa, Bluszczowa, Bławatna, Błonie, Bogusławska, Chabrowa, Czeremchowa, Cz.Miłosza, Gimnazjalna, Kalinowa, J.Kochanowskiego, Jaśminowa, Jodłowa, Kwiatowa, Malinowa, Modrzewiowa, Odrodzenia, Orzechowa, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Storczykowa, W.Szymborskiej, W.Kossaka, B.Prusa, Żytnia.

- J.Słowackiego, Kunegundy, T.Kościuszki, Krótka, Makowska, Wincentowska, Złota.

SOŁECTWA:

- Kobylany, Edwardów, Wólka Twarogowa, Wymysłów.

Samorządowe Przedszkole w Skaryszewie ul. Kochanowskiego 16 G.

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

(Komisja właściwa do ustalenia wyników głosowania korespondencyjnego)

3.

6.

9.

SOŁECTWA:

-Makowiec,

- Janów, Maków Nowy.

Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu

ul. Kościelna 2.

(Komisja właściwa do ustalenia wyników głosowania korespondencyjnego)

4.

8.

SOŁECTWA:

- Maków.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Makowie ul. Szkolna 6

(Komisja właściwa do ustalenia wyników głosowania korespondencyjnego)

5.

11.

10.

SOŁECTWA:

- Odechów, Miasteczko, Grabina, Niwa Odechowska.

- Odechowiec, Bogusławice,Kazimierówka, Kłonowiec Koracz, Kłonowiec Kurek.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Odechowie

(Komisja właściwa do ustalenia wyników głosowania korespondencyjnego)

6.

14.

SOŁECTWA:

- Modrzejowice, Antoniów, Podsuliszka, Bujak.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach

(Komisja właściwa do ustalenia wyników głosowania korespondencyjnego)

7.

13.

SOŁECTWA:

- Zalesie, Anielin, Tomaszów, Dzierzkówek Stary, Dzierzkówek Nowy, Huta Skaryszewska.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Starym

(Komisja właściwa do ustalenia wyników głosowania korespondencyjnego)

8.

15.

SOŁECTWA:

- Chomentów Puszcz, Chomentów Szczygieł (Stanisławów), Chomentów Socha, Wilczna.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chomentowie Puszcz

(Komisja właściwa do ustalenia wyników głosowania korespondencyjnego)

9.

7.

SOŁECTWA:

- Sołtyków, Gębarzów (Magierów), Gębarzów Kolonia.

Remiza OSP w Gębarzowie

(Komisja właściwa do ustalenia wyników głosowania korespondencyjnego)

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Głosowanie odbywać się będzie w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listopada 2014r. w godz. 7oo do 21oo.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego burmistrzowi do 21 dnia przed dniem wyborów tj. do 26.10.2014r.

Wyborca niepełnosprawny, który dopisze się do obwodu wskazanego dla niepełnosprawnych, innego niż jego miejsce zamieszkania, a obwód ten jest właściwy dla więcej niż jednego okręgu wyborczego, zostanie dopisany do spisu wyborców sporządzonego dla okręgu o najniższym numerze, dla których właściwy jest ten obwód.

B U R M I S T R Z

MIASTA I GMINY SKARYSZEW

(-) Ireneusz Kumięga

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie