Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 08:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja na temat projektu " Dać Szansę" realizowanego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE

26-640 SKARYSZEW ul. SŁOWACKIEGO 6, TEL./FAX: 048 610-32-84

adres email: mgopsskaryszew@neostrada.pl

INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU „ DAĆ SZANSĘ” REALIZOWANEGO

W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE

O projekcie

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008 roku w imieniu gminy Skaryszew Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie realizuje projekt Pt: „ DAĆ SZANSĘ”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt realizowany jest w siedzibie

MGOPS w Skaryszewie

Przy ul. Słowackiego 6

26 640 Skaryszew

Tel./fax.: 048 610-32-84

e-mail mgopsskaryszew@skaryszew.pl

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa grupy mieszkańców gminy Skaryszew, bezrobotnych Klientów pomocy społecznej pozostających bez pracy, co najmniej 12 miesięcy w wieku od 27 do 50 lat, z niskimi lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Powrót na rynek pracy a w konsekwencji reintegracja społeczna umożliwić ma dostarczenie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia. Ma ono polegać z jednej strony na wzmocnieniu psychicznym, podniesieniu wiary we własne możliwości, z drugiej - na wyposażeniu uczestników projektu w wiedzę na temat własnych predyspozycji zawodowych, umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych bądź przekwalifikowaniu.

Kryteria rekrutacji:

1. Status zawodowy- bezrobotny o niskich kwalifikacjach zawodowych lub zdezaktualizowanych.
2. Korzystanie z pomocy społecznej.
3. Zadeklarowane uczestnictwo w projekcie.
4. Zamieszkiwanie na terenie gminy Skaryszew.
5. Płeć i stan cywilny – bez znaczenia.

Ponieważ nie posiadamy doświadczenia w projektach, rekrutację przeprowadziliśmy na podstawie dokumentacji MGOPS.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 19 osób, które zgłosiły swój akces ( wywiad środowiskowy – deklaracje w III 2008r.).

W dniu 27 maja 2008 roku w siedzibie ośrodka Pomocy w Skaryszewie odbyło się spotkanie rekrutacyjne mające na celu wyłonienie grupy spełniającej kryteria projektu.

W spotkaniu wzięły udział osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Rekrutacje przeprowadziły Koordynator projektu oraz Kierownik MGOPS. Spośród osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do projektu wyłoniona została grupa 12 osób oraz zaplanowano nabór przez złożenie propozycji innym osobom w przypadku rezygnacji osób deklarujących swój udział ( lista rezerwowa 5 osób)

Od miesiąca czerwca planujemy rozpocząć warsztaty prowadzone przez psychologa oraz doradcę zawodowego zorganizowane dla 12 osobowej grupy beneficjentów projektu.

O dalszych działaniach podejmowanych w ramach realizowanego projektu będziemy informować na bieżąco.

Kierownik

MGOPS w Skaryszewie

Aneta Wilanowicz

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie