Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 września 2011 09:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 sierpnia 2011

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

z dnia 23 sierpnia 2011 r.


Na podstawie art. 114 Kodeksu wyborczego - informuję, że miejscem wyznaczonym do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych – będą tablice ogłoszeniowe w każdym sołectwie.
Natomiast w mieście Skaryszew – tablice ogłoszeniowe, słupy ogłoszeniowe, witryny budynku Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew.

B U R M I S T R Z
M I A S T A I G M I N Y

(-) Ireneusz Kumięga

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie