Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 sierpnia 2011 09:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Radomiu

Protokół

z kontroli sprawdzajacej wykonania wniosków pokontrolnych przez Miasto i Gminę Skaryszew skierowanymi pismami Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie :
1. pismo z dnia 06 lipca 2004r. znak RIO-II-0913/294/2004
2. pismo z dnia 06 lipca 2004r. znak RIO-II-0913/295/2004
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do celów statystycznych (NTS) 5.14.21.25.10.3

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Miasta i Gminy Skaryszew tj.:
Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie,
26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6
w okresie od 28 listopada do 22 grudnia 2005r.
 

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie