Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 09:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół dotyczący zatrudnienia osoby do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego

Protokół Nr 1/2009

z dnia 15 kwietnia 2009roku

dotyczący zatrudnienia osoby do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego

w ramach realizowanego projektu systemowego pn.: „ Dać Szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


I. Podmiot informujący o wolnym stanowisku pracy:
1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie, Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew.

II. Opis stanowiska pracy:

1. Zatrudnienie osoby do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego w ramach realizowanego projektu systemowego pn.: „ Dać Szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

III. Miejsce i termin składania dokumentów:

Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew Termin składania dokumentów do dnia 10 kwietnia 2009 roku do godziny 15.00.

IV. Informacja dotycząca złożonych dokumentów:

1. Do dnia 10 kwietnia 2009r.do godziny 15.00 nie wpłynęły żadne dokumenty.

W związku z powyższym należy powtórzyć procedurę zatrudnienia pracownika do obsługi Punktu Konsultacyjnego.

V. Na tym protokół zakończono i podpisano:

Aneta Wilanowicz

Kierownik MGOPS

w Skaryszewie

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie