Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 09:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komunikat dotyczący unieważnienia dowodów osobistych

K O M U N I K A T

dotyczący unieważniania dowodów osobistych.

Z dniem 01.01.2009r zmieniły się przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z zakresie unieważniania dowodów osobistych . Podstawa prawna: Dz.U. z dnia 31.10..2008 r Nr 195, poz.1198/

Informujemy , że jak dotychczas , każda osoba posiadająca dowód osobisty ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku:

- zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym,

- uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej

okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby-

niezwłoczne

- upływ terminu ważności dowodu osobistego – nie później

niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć
w urzędzie w terminie:

14 dni od dnia zaistnienia zmiany.


W przypadku nie złożenia wniosku o wymianę , dowód osobisty podlega unieważnieniu z urzędu w terminach:

- 3 miesięcy – w przypadku obywateli polskich

zamieszkujących na terytorium kraju,

- 4 miesięcy – w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą

licząc od dnia zaistnienia zmiany.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie