Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 października 2014 13:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA O TERMINACH CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

INFORMACJA

O TERMINACH CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie informuje o terminach czynności wyborczych zgodnie z kalendarzem wyborczym, które przedstawiają się następująco:

- do 07 listopada 2014r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

- do dnia 12 listopada 2014r. – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodzie właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania.

Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się.

Szczegółowych informacji w tym zakresie można uzyskać pod numerem tel. 48/ 610 30 97 w pokoju Nr 18 Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.

B U R M I S T R Z

MIASTA I GMINY SKARYSZEW

(-) Ireneusz Kumięga

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie