Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 października 2016 09:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

II. OPŁATY:
opłata skarbowa – 50 zł za wpis do rejestru działalności regulowanej

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze - do 7 dni od otrzymania wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ochrony Środowiska, Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie
– tel.: 48/ 610 – 30 - 89 wew. 137 e-mail: p.ostrowski@skaryszew.pl

V. UWAGI:
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Podstawa prawna:
art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 64-73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie