Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 16 listopada 2017 12:06 | wersja 3 | Ten dokument ma 13 załączników 13

  Przetarg

  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie

  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie

  Ogłoszenie nr 613220-N-2017 z dnia 2017-11-08 r.

  Gmina Skaryszew: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  przeczytaj całość »

 2. 15 listopada 2017 15:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 12 załączników 12

  Przetarg

  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na obszarze Miasta i Gminy Skaryszew

  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na obszarze Miasta i Gminy Skaryszew

  Ogłoszenie nr 616796-N-2017 z dnia 2017-11-15 r.

  Gmina Skaryszew: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają (…)

  przeczytaj całość »

 3. 14 listopada 2017 15:40 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew.

  Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew.

  Ogłoszenie nr 610507-N-2017 z dnia 02.11.2017r

  Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

  przeczytaj całość »

 4. 10 listopada 2017 14:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 października 2017 r .

  Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 października 2017 r .

  W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych na rok 2017 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie