Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

  1. 24 października 2016 10:05 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

    Ogłoszenie

    Ogłoszenie

    Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie podejmuje działania zmierzające do złożenia wniosku w ramach programu PROW 2014-2020 typ operacji „ Gospodarka wodno–ściekowa” na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy (…)

    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie