Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 26 kwietnia 2017 13:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 18 kwietnia 2017 r., decyzji Nr 56/R/2017, znak: WI-R.7821.32.1.2017.MK.KK, uchylającej decyzję Starosty Radomskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. Nr 2600.2016

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 18 kwietnia 2017 r., decyzji Nr 56/R/2017, znak: WI-R.7821.32.1.2017.MK.KK, uchylającej decyzję Starosty Radomskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. Nr 2600.2016

  WOJEWODA MAZOWIECKI

  WI-R.7821.32.1.2017.MK.KK

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

  Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (…)

  przeczytaj całość »

 2. 26 kwietnia 2017 11:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 kwietnia 2017 roku

  Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 kwietnia 2017 roku

  W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych, zleconych przez Gminę Skaryszew do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

  przeczytaj całość »

 3. 26 kwietnia 2017 09:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewiezgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r., poz. 239) ogłasza otwarty konkurs ofert
  i zaprasza do składania ofert na realizację w 2017r. zadań (…)

  przeczytaj całość »

 4. 25 kwietnia 2017 10:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  PROTOKÓŁ Nr 34/2017r.

  PROTOKÓŁ Nr 34/2017r.

  z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytego w dniu 27 marca 2017r.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie