Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 26 sierpnia 2016 15:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji nr 24/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  dla zamierzenia budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi (ul. Ks. Popisa) w m-ci Sołtyków (…)

  przeczytaj całość »

 2. 26 sierpnia 2016 15:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji nr 25/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi (ul. Główna) w m-ci Sołtyków na (…)

  przeczytaj całość »

 3. 26 sierpnia 2016 15:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji nr 26/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  dla zamierzenia budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi w m-ci Kobylany na działkach nr (…)

  przeczytaj całość »

 4. 26 sierpnia 2016 15:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji nr 27/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  dla zamierzenia budowa kablowej linii o napięciu zmianowym nie wyższym niż
  1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi (ul. Kalinowej, ul. Prusa) na (…)

  przeczytaj całość »

 5. 26 sierpnia 2016 14:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji nr 28/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowa kablowej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV dla potrzeb oświetlenia drogi (ul. Modrzewiowa) na działkach nr ewid: (…)

  przeczytaj całość »

 6. 26 sierpnia 2016 13:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji 29/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach
  nr ewid:198/26, 198/18, 198/19, 198/22, 198/20 (…)

  przeczytaj całość »

 7. 26 sierpnia 2016 13:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji nr 30/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  dla zamierzenia budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40 na działkach nr ewid:163, 1, 4 położonych w (…)

  przeczytaj całość »

 8. 26 sierpnia 2016 13:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji nr 31/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  dla zamierzenia: budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej
  na działkach nr ewid:210/1, 216/1 położonych w miejscowości (…)

  przeczytaj całość »

 9. 25 sierpnia 2016 11:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji nr 20/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  dla zamierzenia: budowa linii o napięciu zmianowym nie wyższym niż 1kV
  dla potrzeb o
  ś

  przeczytaj całość »

 10. 25 sierpnia 2016 11:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie wydania decyzji nr 21/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym
  nie wy
  ższym niż 1kV dla (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie